16-9-2019
Retailers

Jongeren met een licht verstandelijke beperking bloeien op door baan

In de Leeuwarder Courant lazen wij dit mooie artikel over de bijrijders die E-waste ophalen bij onze retailers: Licht verstandelijk beperkte jongeren zonder zinvolle invulling van de dag die softdrugs gebruiken, slecht eten en zich vervelen. Dat troosteloze beeld behoort wat Linda Lai betreft als het even kan gauw tot de verleden tijd. Als coördinator Arbeid en Scholing stuurt Lai negentien aandachtsfunctionarissen aan op zeventien locaties van Reik, een behandel- en expertisecentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) in Friesland en Groningen, met het hoofdkantoor in Leeuwarden. Een paar jaar geleden was ze zelf de eerste aandachtsfunctionaris, op de locatie Torenstate in Drachten. Met haar aanpak hielp ze alle twaalf thuiszittende jongeren binnen een jaar aan een passende baan of opleiding. ,,Een plek waar ze worden gewaardeerd en meetellen.” 

Lai (43), afkomstig uit Heerenveen en woonachtig in Zuidwolde, is ervan overtuigd dat de zorg de sleutel in handen heeft om LVB’ers met een afstand tot de arbeidsmarkt verder te helpen. Dat inzicht ontstond ruim twaalf jaar geleden, toen ze met de juiste opleiding maar zonder werkervaring in de zorg aan de slag ging in een kleinschalige zorgvoorziening voor LVB-jongeren in Twijzelerheide. ,,Ik was eerder leidinggevende in de horeca, wist niks over de LVB-doelgroep. We hadden vier cliënten en die zaten alle vier thuis. Ik begreep er niks van.” 

Eens in de twee weken kwam er een jobcoach, maar die vond nooit een geschikt baantje voor de jongeren, vertelt ze. Haar twee ervaren collega’s ondernamen geen actie: werk- en opleidingstrajecten waren een taak van het UWV, zo was de gedachte binnen de zorg. ,,De jongeren blowden, aten chips op de bank, frituurden, werden te dik en vertoonden uit verveling heel veel vervelend gedrag”, schetst Lai. Haar eerste cliënt die ze mocht begeleiden sleepte ze mee naar het uitzendbureau. ,,Ik wilde iets doen. Als je goed voor iemand wil zorgen, dan moet je zorgen voor werk. Dat ze kunnen opbloeien in een omgeving met collega’s, waar ze gewaardeerd worden, structuur vinden. Dat is voor iedereen goed, maar helemaal voor deze doelgroep, bij wie al heel vaak in het leven iets is mislukt.”