Onze diensten

Wilt of moet u voldoen aan de voorwaarden van de Nederlandse regelgeving voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur? Weee Nederland is een collectief terugnamesysteem, geregistreerd bij de overheid. Namens fabrikanten en importeurs voldoen wij aan de eisen van de Nederlandse implementatie van de Europese WEEE-richtlijn. Mét toegevoegde waarde voor mens en milieu. Zie o.a. het plan voor het beter inzamelen van koelkasten op de Urgenda-site of lees de maatregel.

 

aanpak

Weee Nederland organiseert de inzameling en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, ofwel e-waste) in Nederland voor de bij ons aangesloten producenten en importeurs. We werken samen met gemeenten, recyclingbedrijven en andere partners om dit te bereiken. In het proces zijn participatie, innovatie en efficiëntie kernwaarden. Ons doel is helder: meerwaarde voor elke schakel in de keten!

Nieuws en inzichten

30-7-2020

Er belanden nog spullen bij het restafval die daar niet thuishoren. Dit is te lezen in het rapport Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2019 van Rijkswaterstaat dat pas verscheen. Het is een monitoring van de inhoud van het restafval. In 2018 bedraagt het aandeel elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in het huishoudelijk restafval 1,3%. Verreweg de meeste apparaten worden dus op de juiste manier ingeleverd (bij milieustraten, de winkel waar een nieuw apparaat is gekocht etc), waardoor deze kunnen worden gerecycled.

20-7-2020

Er zijn wijzigingen in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze aanpassingen gaan in op 1 oktober 2020 en komen bovenop de wijzigingen van 2016. In een nieuw artikel wordt een registratie- en rapportageplicht geïntroduceerd voor de export van tweedehands apparatuur. Exporteurs van gebruikte producten moeten vanaf 2021 gaan registreren waar ze deze apparaten naartoe brengen. Deze geëxporteerde gewichten worden vervolgens afgetrokken van het inzameldoel van 65%. Geëxporteerde producten kunnen immers niet meer worden ingezameld in Nederland. 

“Een zelfbedacht woord waarin onze waarden terugkomen”

Verpraksaam

Vernieuwend, praktisch en saamhorig. Dit zijn woorden die aangeven wat voor ons belangrijk is. Hoe wij willen denken en doen. Zij geven ons richting en laten zien wie we zijn. Alles wat we bedenken, moet praktisch toepasbaar zijn, vernieuwend en waardevol voor ons partners. Lees verder >