WEEE registratie

De Nederlandse wetgeving verplicht producenten en importeurs van elektrische en elektronische apparatuur (in het Engels: EEE, Electrical and Electronic Equipment) om zorg te dragen voor de inname en recycling van de apparaten die zij op de markt brengen. Registratie bij de overheid is hiervoor noodzakelijk. Verwerkers (en exporteurs) die Nederlands elektr(on)isch afval verwerken (WEEE ofwel e-waste) zijn ook wettelijk verplicht om te rapporteren aan het Nationaal (W)EEE Register. Ons team helpt u hiermee graag verder!

Gebruik in huis

Uiteindelijk gaat vrijwel ieder apparaat een keer kapot of wordt afgedankt. Niet iedere consument brengt zijn afgedankte apparatuur dan naar de milieustraat. Dikwijls verdwijnt een oude zaklamp of elektrische tandenborstel eerst in een la of belandt een versleten stofzuiger in een verloren hoek op zolder. En heel wat apparaten gaan mee met het restafval. Zonde, want door ze te recyclen worden waardevolle grondstoffen behouden, zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Hergebruik komt steeds vaker voor. Sommige apparaten krijgen hierdoor een tweede leven. Wij geven voorlichting over (het belang van) recycling. Ook werken wij samen met kringloopbedrijven.

Inzameling e-waste

Een deel van de consumenten brengt hun apparaten naar de milieustraat of leveren die in bij winkels. Weee Nederland gelooft daarnaast in het lokaal inzamelen bij bijvoorbeeld scholen of sportclubs. Dit vergroot de bewustwording bij volwassenen en kinderen. Ze zijn actief betrokken en zorgen er zo voor dat meer apparaten kunnen worden gerecycled. Daarom organiseren we samen met met onze partners inzamelacties, zoals de E-waste race. Ook zoeken we naar nieuwe manieren om het inzamelen van apparaten gemakkelijker te maken. 

Sortering e-waste

Vanaf de milieustraat, winkels en andere inzamelpunten gaat e-waste naar de sorteercentra. Daar wordt de e-waste gesorteerd en brengen we deze naar gespecialiseerde verwerkers. Door hier slim mee om te gaan en samen te werken met regionale partners voegen we waarde toe: het werk kan voor een groot deel worden gedaan door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo bieden we nieuwe kansen en zorgen we voor extra werkgelegenheid. Bekijk hier het filmpje dat wij maakten bij het Nederlands e-waste centrum in Apeldoorn.

Recycling

We vinden het belangrijk dat we zuinig omgaan met onze grondstoffen. Afspraken hierover staan in het Nationale Grondstoffenakkoord. Het doel is om te komen tot een 100% circulaire economie in 2050. Weee Nederland is één van de ondertekenaars van het akkoord, dat het startpunt markeert om samen aan de slag te gaan. 

We werken samen met gecertificeerde en gespecialiseerde partners voor de be- en verwerking van e-waste. Wanneer producten niet meer hergebruikt kunnen worden komen de gesorteerde materialen bij de verwerker in de shredder met een mechanische scheidingsinstallatie terecht. De shredder verpulvert alles tot kleine stukken. Vervolgens worden metalen en niet-metalen van elkaar gescheiden met bijvoorbeeld een magneet. Zo ontstaat er verschillende ‘stromen’ grondstoffen. IJzer- en metaalstromen worden weer grondstoffen waar bijvoorbeeld auto’s en fietsen mee worden gemaakt. Van niet-metaal, denk aan plastic, worden bermpaaltjes, banken of plantenbakken van gemaakt. En het allerlaatste restafval dat daarna nog overblijft wordt verbrand met energieopwekking. Zo wordt bijna ál het materiaal gerecycled en zorgen we er samen voor dat we minder CO2 uitstoten. Zo wordt de keten gesloten en dragen we met elkaar bij aan een duurzame economie.