29-4-2020

Bestaat de verwijderingsbijdrage nog?

De verwijderingsbijdrage werd op 1 januari 1999 in Nederland ingevoerd in verband met het inmiddels ingetrokken Besluit verwijdering wit- en bruingoed. In deze wet is vastgelegd dat moet worden gezorgd voor een milieuverantwoorde inzameling en recycling van wit- en bruingoedapparaten op het moment dat ze door de gebruiker worden afgedankt. Inmiddels is de verwijderingsbijdrage afgeschaft. We vertellen er graag meer over.