Feiten
en cijfers

  • 2,3 kg elektrisch afval per hoofd van de bevolking per jaar komt in het restafval. 
  • Dat 1,5 % van het elektrisch afval in de vuilniszak belandt.
  • Ca. 20 E-waste races (naast andere communicatie acties) staan op de planning voor 2021.
  • 170 mensen met een participatie afstand werken in onze sorteercentra, in de ICT ontmanteling, in de na verwerking en in de grootwitgoed ontmanteling.

 

WAT WILT U WETEN OVER E-WASTE?

Wat is jullie CO2-Prestatieladder?

We hebben onze CO2-footprint in kaart. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van het reductiesysteem conform de CO2-Prestatieladder 3.0. In dit systeem komen de vier elementen inzicht, reductie, communicatie en deelname aan initiatieven naar voren. 

Meest gestelde vragen

Regelmatig krijgen wij vragen van (potentiële) relaties. De meest gestelde vragen verzamelden wij. Vragen als: waar betaal ik voor, wat is de toegevoegde waarde van Weee Nederland en nog veel meer. We krijgen sinds kort ook veel vragen over lampen. Ook deze vragen vindt u hier. Handig als u een zelfde vraag hebt. Nieuwe vraag? Bel of mail ons gerust.

Wat is nu eigenlijk e-waste?

E-waste is een andere benaming voor elektronisch afval (electronic waste). Dit zijn defecte en verouderde elektronische apparaten die worden weggegooid. Hierbij kunt u denken aan apparaten met een stekker of een plek voor een batterij. Andere namen voor e-waste zijn e-goed of heel officieel WEEE. Dat is de afkorting van ‘Waste Electrical and Electronic Equipment’ of in het Nederlands 'Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur' (AEEA).

Hoe geef ik met e-waste invulling aan mijn MVO-beleid?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) we horen het steeds meer. Het wordt ook wel aangeduid als de 3 P’s waarbij de P’s staan voor: People, Planet & Profit. Veel bedrijven dragen graag een steentje bij aan de maatschappij of willen het milieu niet te veel belasten. Ook in onze branche liggen hier kansen. Denk de recycling van elektrische apparaten. Samen kunnen we ervoor zorgen dat apparaten zo goed mogelijk worden ingezameld, gesorteerd en recycled aan het einde van hun levensduur. 

Welke apparatuur valt onder de WEEE-wetgeving?

De Europese WEEE richtlijn definieert een 6 categorieën elektrische en elektronische apparatuur (of EEE, Electrical and Electronic Equipment) die binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen. In principe valt alle apparatuur die elektriciteit of elektromagnetische velden nodig heeft om haar primaire taak uit te voeren, binnen de reikwijdte.

Wat is circulaire economie?

Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch of industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput. Reststoffen worden volledig opnieuw ingezet in het systeem. Denk hierbij aan het refurbishen van telefoons of wasmachines. Er ontstaan steeds meer initiatieven hiertoe. 

Bestaat de verwijderingsbijdrage nog?

De verwijderingsbijdrage werd op 1 januari 1999 in Nederland ingevoerd in verband met het inmiddels ingetrokken Besluit verwijdering wit- en bruingoed. Inmiddels is de verwijderingsbijdrage afgeschaft.

Wat is Weeelabex?

Elektronica afval dient legaal te worden verwerkt. Per 1 juli 2015 werken alle verwerkers en producenten verplicht volgens de WEEELABEX-regels. WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence.