4-3-2016

E-waste deel van MVO-beleid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) we horen het steeds meer. Het wordt ook wel aangeduid als de 3 P’s waarbij de P’s staan voor: People, Planet & Profit. Veel bedrijven dragen graag een steentje bij aan de maatschappij of willen het milieu niet te veel belasten. Ook in onze branche liggen hier kansen. Denk de recycling van elektrische apparaten. Samen kunnen we er voor zorgen dat apparaten zo goed mogelijk worden ingezameld, gesorteerd en recycled aan het einde van hun levensduur.