Aanpassing in de AEEA-regeling

Er zijn wijzigingen in de Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze aanpassingen gaan in op 1 oktober 2020 en komen bovenop de wijzigingen van 2016. In een nieuw artikel wordt een registratie- en rapportageplicht geïntroduceerd voor de export van tweedehands apparatuur. Exporteurs van gebruikte producten moeten vanaf 2021 gaan registreren waar ze deze apparaten naartoe brengen. Deze geëxporteerde gewichten worden vervolgens afgetrokken van het inzameldoel van 65%. Geëxporteerde producten kunnen immers niet meer worden ingezameld in Nederland.