29-6-2018
Producenten

Bezwaar tegen AVV

Verschillende importeurs van verlichting stelden ons vragen over de voorgenomen AVV van stichting Lightrec. Weee Nederland maakt bij het ministerie bezwaar tegen de AVV die stichting Lightrec wil indienen. Het middel van AVV is vooral bedoeld om een nieuwe verwijderingsstructuur op te kunnen zetten en te ondersteunen.

Een AVV is uitdrukkelijk niet bedoeld om gelijkwaardige systemen uit te sluiten. Anders zou een AVV worden ingezet om concurrentie uit een markt te weren. Met de huidige AVV aanvraag wordt volgens Weee Nederland concurrentie tegen gegaan.

Mocht een AVV toch worden toegekend, dan bestaat de mogelijkheid om een ontheffing te verkrijgen op basis van deelname aan een gelijkwaardig systeem. Uw deelname aan Weee Nederland voldoet aan dit ontheffingscritirium. Er staat u dus niets in de weg om te kiezen voor Weee Nederland! De AVV geldt alleen voor lampen. Voor armaturen vraagt Lighrec geen AVV aan. Het staat u dus voor armaturen sowieso vrij om voor Weee Nederland te kiezen.