13-7-2018
Producenten

Nieuwe indeling categorieën

Door een wetswijziging veranderen vanaf 15 augustus 2018 de rapportagecategorieën. De Nederlandse overheid hanteert deze wetswijziging vanaf 01 januari 2019. Deze wijziging heeft impact op de categorie waarin producten vallen. Ook kan het zelfs gebeuren dat u producten moet rapporteren die eerder niet gerapporteerd hoefden te worden. Nieuw op te geven apparatuur zijn huishoudelijke armaturen en e-bikes. De huishoudelijke armaturen komen onder de categorie 5, kleine apparaten te vallen. De e-bikes komen in categorie 4, grote apparaten. U kunt alvast kijken naar de zes nieuwe categorieën die gehanteerd gaan worden.