Stimuleringsdeal met MRF

Weee Nederland heeft samen met de andere Nederlandse producentenorganisaties een stimuleringsdeal gesloten met de leden van de metaalbranche MRF. Deze deal is onderdeel van het Plan van Aanpak 65% dat ten doel heeft om het inzamelpercentage van 65% voor afgedankte elektronica te behalen. De Metaalrecycling Federatie (MRF)-metaalbedrijven zullen voortaan het door hen ingezamelde e-waste separaat opslaan op hun werf, AEEA uit gemengde metaalstromen sorteren en AEEA laten verwerken door Weeelabex gecertificeerde verwerkers.