25-10-2018
Producenten

Wat is de (Open) scope?

Vanaf 15 augustus zijn er veranderingen in de regeling Afgedankte elektrische en Elektronische Apparatuur. Er zijn nog zes categorieën van elektr(on)ische apparatuur. Sommige apparaten worden niet meer naar soort, maar naar grootte ingedeeld. Tot slot treden er vanaf deze datum wat meer uitzonderingen in werking. Het gevolg is dat over het algemeen meer producten onder de regelgeving vallen (dit wordt de ‘Open scope’ genoemd). Dit betekent dat alle producten die een elektrisch of elektronisch element bevatten, voortaan als apparatuur worden aangemerkt. Soms is het lastig te beoordelen of producten met een elektrisch of elektronisch element zelfstandig als apparaat moeten worden opgegeven of dat enkel dit element hoeft te worden opgegeven. Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport maakten twee hulpmiddelen om te bepalen welke producten binnen de wetgeving vallen: een Handreiking reikwijdte en het document 'Component of apparaat'.