26-11-2018
Producenten

Wist u dat kabels ook elektrische apparaten zijn?

Vanaf 15 augustus is de regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) aangepast. Een belangrijke verandering is dat er producten onder de regeling vallen die voorheen waren vrijgesteld (de 'Open scope'). Of waarbij er eerder onduidelijkheid was. Een goed voorbeeld hiervan zijn kabels. In de Open scope staat het zo: een element dat elektriciteit gebruikt om te functioneren en dat op de Nederlandse markt wordt gebracht – zijnde ofwel een onderdeel ofwel een product (een combinatie van onderdelen) – wordt gezien als een zelfstandig apparaat en moet als zodanig worden geregistreerd en opgegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oplaadkabels/snoeren voor een telefoon. Kabels moeten per op de markt gezette kilo worden geregistreerd en opgegeven.