Wij bieden u een keuze

Met onze oprichting geven wij gemeenten, producenten, importeurs en retail een keuze. Samen met onze partners leveren we een bijdrage aan een duurzame samenleving. Juist de combinatie van kennisbundeling en de verschillende praktijkervaringen maakt onze aanpak -om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen- succesvol. De samenwerking met het European Recycling Platform zorgt voor extra kennis en ervaring in inzamelstructuren en doelgroep benadering. ERP beheert eigen terugnamesystemen in 14 Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland Engeland, Spanje en Italië.

Richtlijn over weee

WEEE is de gangbare naam voor de Europese richtlijn die de inzameling en recycling van deze afvalstroom reguleert. De EU WEEE Directive is opgezet ter bescherming en besparing van ons (leef)milieu. Elektrische en elektronische apparatuur (alles met een stekker of batterij) kan stoffen bevatten die schadelijk zijn voor ons milieu als ze daarin terechtkomen. Daarnaast bevat deze apparatuur waardevolle materialen die na recycling opnieuw gebruikt kunnen worden in de fabricage van nieuwe apparaten. De naam Weee Nederland was een logische keuze.

Verpraksaam

Vernieuwend

We denken out of the box. Bewandelen graag nieuwe wegen. We innoveren. We denken namelijk dat het altijd beter kan. Hiervoor hebben we durf nodig en werken we hard. Soms zullen we fouten maken, maar dat is niet erg. Zo lang het eindresultaat maar beter is dan wat er was.

Praktisch

We weten waar we het over hebben. We komen uit de praktijk. Voor ons geen hoogdravende theorieën en modellen. Ja, we zijn slimme mensen die oplossingen bedenken die vernieuwend zijn. Maar we staan ook gewoon met de poten in de modder en houden het graag simpel en werkbaar. We kijken goed naar kennis die is opgedaan uit de wetenschap, mits deze in de praktijk is getoetst en gebleken effectief!

Saamhorig

We zien de mensheid niet los van de aarde waarop we leven. En we zien onze organisatie niet los van de samenleving. We gaan verbindingen aan voor de lange termijn en we zoeken continu nieuwe relaties die aansluiten op onze gedachten. We beseffen dat we lange termijn relaties alleen kunt aangaan als je je flexibel opstelt. En als we het beste uit elkaar weten te halen.

Belangrijk

Weee Nederland heeft als missie om de recycling van elektrische apparaten belangrijk te maken. Hiermee bedoelen we dat we altijd op zoek zijn naar de verschillende belangen van groepen en deze met elkaar wil verenigingen, zodat er een hechtere en beter werkende keten ontstaat. We beseffen dat we lange termijn relaties alleen kunnen aangaan als je je flexibel opstelt. En als we in gesprek gaan om het beste uit elkaar te halen. We geloven in het samen ontwikkelen van nieuwe initiatieven en kennis en ervaring van partners te koppelen. 

Hoe het begon

Tot 2013 was er in deze markt een speler. De oprichter van Weee Nederland, Reint Sekhuis, wilde hier verandering in brengen. Hij zag namelijk hoe de marktverhoudingen zoek waren. Dit leidde tot ongenoegen bij gemeenten, producenten van elektrische apparaten en gespecialiseerde recyclingbedrijven. In het buitenland was er al veel langer sprake van een gezonde marktwerking. Hij wilde Nederland dit ook bieden en begon Weee Nederland met als pijlers; kostenefficiënt werken en hierdoor kosten besparen voor klanten. Nieuwe manieren zoeken voor de inzameling van e-waste. En als derde belangrijke pijler het behalen van een sociale doelstelling, namelijk werkgelegenheid creëren voor mensen die langdurig werkeloos zijn of andere drempels hebben tot de arbeidsmarkt.