21-2-2020

Circulair

In Nederland vinden het belangrijk dat we zuinig omgaan met onze grondstoffen. Afspraken hierover staan in het Nationale Grondstoffenakkoord. Het doel is om te komen tot een 100% circulaire economie in 2050. Weee Nederland is één van de ondertekenaars van het akkoord, dat het startpunt markeert om samen aan de slag te gaan. De afvalstroom van elektrische apparaten groeit. Het is dus van belang dat we geen grondstoffen weggooien, maar zo veel mogelijk hergebruiken.