29-4-2020

Wat is Weeelabex?

Elektronica afval dient legaal te worden verwerkt. Per 1 juli 2015 werken alle verwerkers en producenten verplicht volgens de WEEELABEX-regels. Op 14 februari 2014 ging de Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) van kracht. Daarin besloot de Nederlandse overheid, in overleg met verwerkers en met producenten, om als een van de eerste landen verwerking volgens de WEEELABEX-regels verplicht te stellen per 1 juli 2015. WEEELABEX staat voor Waste Electric and Electronic Equipment LABel of EXcellence.